Pergelaran Wayang Kulit Purwa Lakon Wahyu Makutharama dengan dalang Ki Joko Sartono dari sanggar Pratjimoharjo Boyolali

Pergelaran Wayang Kulit Purwa Lakon Wahyu Makutharama dengan dalang Ki Joko Sartono dari sanggar Pratjimoharjo Boyolali