“ Harmoni Irama Padang Pasir” dalam Festival Timur Tengah 2015

“ Harmoni Irama Padang Pasir” dalam Festival Timur Tengah 2015