Ceramah Budaya “Fenomena Rangda dan Pemaknaannya: Kajian Hermenutika Ricouer dalam Teks Klasik Calon Arang dan Novel Janda dari Jirah”

Ceramah Budaya “Fenomena Rangda dan Pemaknaannya: Kajian Hermenutika Ricouer dalam Teks Klasik Calon Arang dan Novel Janda dari Jirah”